Wygrać z przeznaczeniem
poniedziałek, 11 września 2017 08:14

Szanowni Państwo!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!!

                                         alt

W dniu 14 września 2017 roku o godz. 17.00  w siedzibie Towarzystwa Polska-Niemcy przy ul. Starowiejskiej 15/16 w Gdańsku odbędzie się kolejne Czwartkowe Spotkanie Edukacyjne.  Tematem spotkania będzie "Polacy w Nowej Zelandii" oraz odbędzie się pokaz filmu o dzieciach polskich, które dotarły do Nowej Zelandii z Syberii.

Tytuł filmu:  WYGRAĆ Z PRZEZNACZENIEM

 reżyser:  Marek Lechowicz

Film przedstawia prawdziwą historię grupy 733 polskich dzieci, które po deportacjach na daleką Północ ZSRR i Syberię, znalazły swój dom w… Pahiatua. Jest dokumentem fabularyzowanym wpisującym  się   w nurt  „art-doc” ( dokumentu artystycznego). Dramaturgię dopełniają   animacje obrazów Zdzisława Beksińskiego, którym  towarzyszy   poezja Zbigniewa Herberta. Konsultantem filmu jest Jerzy Hoffman - wybitny polski reżyser ( m.in "Ogniem i Mieczem", "Pan Wołodyjowski", "Potop", "Trędowata", "Znachor", " 1920 Bitwa Warszawska").

 WYGRAĆ Z PRZEZNACZENIEM jest filmem o ludzkich losach. O cierpieniu, upodleniu, beznadziei i śmierci. Ale te o sile, wierze w lepszą przyszłość i … o dobrym losie.

 Reżyser i twórca filmu Pan Marek Lechowicz zaszczyci nas również swoją obecnością. 

Serdecznie  zapraszamy!!!

Liczymy na Państwa liczny udział!

Zarząd TPN

 
© 2010 Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski | Joomla Template by vonfio.de